green auto logo

Certificat de inmatriculare

Primesti AMENDA si iti retine certificatul de inmatriculare daca acesta este deteriorat, nu mai corespunde cu standardul sau au fost modificate date despre masina sau propietar, iar certificatul nu a fost schimbat.

Mai jos gasesti  EXACT articolele din Ordonanta de Urgenta din care rezulta aceste aspecte.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

195 din 12 decembrie 2002

Esti OBLIGAT sa il schimbi in 30 de zile
de la data modificarilor

OUG 195 / 2002 Articolul 11

(10) Proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorității competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

 

Esti OBLIGAT sa il schimbi in 30 de zile
de la data modificarilor

OUG 195 / 2002 Articolul 18

În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui ori deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autorității competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condițiile stabilite de autoritatea competentă, în termen de 30 de zile de la data declarării pierderii sau furtului, de la data schimbării numelui ori de la data constatării deteriorării, după caz.

O sa primesti AMENDA cuprinsa
intre 580 – 725 de lei

OUG 195 / 2002 Articolul 100

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:

4. neîndeplinirea obligației de a solicita autorității competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei și conținutului celor în vigoare;

 

Iti va RETINE PE LOC
certificatul de inmatriculare

OUG 195 / 2002 Articolul 112

(1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reține de către poliția rutieră în următoarele cazuri:

p) datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;

t) deținătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale;

Alege IMEDIAT servicul de care ai nevoie.

Deteriorat
Pierdut sau Furat
Modificări date despre vehicul